Een greep uit onze mogelijke diensten

Starters

 • Begeleiding bij het opstarten van eenmanszaken en vennootschappen voor ondernemers (rechtspersonen, zelfstandigen en vrije beroepen) zowel in hoofd-als bijberoep
 • Advies omtrent de aangewezen structuur (managementvennootschap, eenmanszaak, bvba, nv).
 • Hulp bij het opstellen van een realistisch financieel plan.
 • Bijstand bij aanvraag van vergunningen en erkenningen.
 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en activering bij de BTW-administratie.
 • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.

Boekhouding

 • Bijhouden, verwerken van uw boekhouding van A tot Z.
 • Superviseren indien u deze geheel of gedeeltelijk zelf verwerkt.
 • Periodieke rapporteringen
 • Het opstellen en publiceren van de jaarrekening en bijlagen

Fiscaliteit

 • Fiscaal advies en bijstand
 • Het opstellen en indienen van de btw aangiften
 • Het opstellen en indienen van de aangiften inzake:
  personen-, vennootschaps-, rechtspersonenbelasting en niet inwoners
 • Belastingsplanning
 • Vertegenwoordiging bij belastingscontroles

 

 Kortom, het optimaliseren van uw inkomsten